Dùng thử hệ thống quản lý thông tin khoa học -RIMS

1. RIMS là gì?

Phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học RIMS (Research information management systems) là hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu khoa học chứa công cụ quản lý dữ liệu và thông tin nhà nghiên cứu. Phầm mềm là giúp quản lý thông tin nghiên cứu như hồ sơ của nhà nghiên cứu, bộ phận chức năng, chương trình tài trợ, giải thưởng dự án, số liệu, báo cáo và thống kê nghiên cứu khoa học.

Phần mềm RIMS dành cho đơn vị nghiên cứu chuyên sâu  học như:  Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu.

Phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học lưu trữ dữ liệu bao gồm:  bài viết, kết quả nghiên cứu, hồ sơ tác giả, hồ sơ cá nhân và thống kê hoạt động khoa học theo từng tác giả.

2. Một số đơn vị sử dụng RIMS

Một số đơn vị đang sử dụng phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học  tại Việt Nam và trên thế giới nhuwL

  • Đại học Việt Đức, Việt Nam
  • Đại học Đà Lạt, Việt Nam
  • Queensland Government, Australia
  • Queensland GovernmentUniversity of Winnipeg, Canada
  • University of Hong Kong, China
  • National Taiwan University, China
  • Wenzhou-Kean University, China
  • National University of Singapore, Singapore

3. Demo phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học

Nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu sâu về phần mềm RIMS, IDT Việt Nam gửi Quý khách hàng link Demo.

Xin mời anh/chị xem chi tiết demo tại đây

Để được hỗ trợ một cách nhanh nhất, Anh/Chị vui lòng liên lạc với IDT Việt Nam.

 

 
Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *