Dùng thử – Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind

IDT Vietnam trân trọng giới thiệu Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind.

Vufind là cổng tìm kiếm tập trung được thiết kế và phát triển dành cho các thư viện. Vufind cho phép bạn đọc có thể tìm kiếm và truy cập vào tất cả các nguồn tài nguyên trong thư viện trên một giao diện chung duy nhất. Dữ liệu trên Vufind được đồng bộ với các hệ thống khác nhau. Thông qua Vufind bạn đọc có thể tìm kiếm được các nguồn tài nguyên:

  • Tài liệu in trong các phần mềm thư viện điện tử
  • Tài liệu số nội sinh và tài liệu số hóa
  • Tài liệu từ các NXB điện tử

Vufind có cấu trúc module hoàn chỉnh vì vậy người dùng có thể lựa chọn chỉ triển khai các thành phần cơ bản hay toàn bộ các thành phần của nó. Chúng ta cũng có thể tự do tùy biến, mở rộng dựa trên các thông số cấu hình mà không cần thiết phải thay đổi mã nguồn.

Dưới đây là đường dẫn truy cập vào trang demo phần mềm, xin click tại đây

 

 

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *