THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN TỔ CHỨC THƯ VIỆN THẾ GIỚI OCLC

Trong tháng 8 năm 2016, sau hai giai đoạn là gửi toàn bộ những biểu ghi hiện có trong thư viện lên CSDL mục lục liên hợp toàn cầu Worldcat và triển khai sử dụng phần mềm biên mục tài liệu trực tuyến – Online Cataloging. Thư viện Tạ Quang Bửu – Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức là thư viện Việt Nam đầu tiên là thành viên của tổ chức thư viện thế giới OCLC.

Trong hai giai đoạn triển khai, vào giai đoạn một thư viện Tạ Quang Bửu đã đóng góp 50.000 biểu ghi thư mục hiện đang có trong CSDL của thư viện lên hệ thống mục lục liên hợp trực tuyến toàn cầu Worldcat. Sau khi được các chuyên gia của OCLC xử lý, hiện giờ tất cả bạn đọc, cán bộ thư viện từ thư viện trên thế giới đang cùng là thành viên của OCLC đã có thể tiếp cận, khai thác được những biểu ghi thư mục của thư viện Đại học Bách Khoa Hà Nội đang nằm trong Worldcat. Ở chiều ngược lại, thư viện Tạ Quang Bửu đã có thể khai thác được CSDL thư mục có trên 330.000.000 biểu ghi thư mục do thư viện đang đóng góp trên Worldcat.

Hình 1: Biểu ghi của đại học Bách Khoa Hà Nội trên hệ thống Worldcat

Trong giai đoạn hai, Thư viện Tạ Quang Bửu đã đưa vào vận hành phần mềm biên mục tài liệu trực tuyến – Online Cataloging. Phần mềm Online Cataloging là công cụ đắc lực hỗ trợ cho các cán bộ thư viện trong các quy trình nghiệp vụ, xử lý tài liệu thư viện. Phần mềm giúp cho các cán bộ thư viện có thể khai thác trực tiếp được các biểu ghi thư mục trên CSDL Worldcat. Cán bộ biên mục trong các thư viện có thể tải xuống trực tiếp các biểu ghi, đã được biên mục và chuẩn hóa bởi các thư viện khác trên thế giới dưới sự kiểm soát của OCLC sau đó sử dụng các tính năng của phần mềm để chỉnh sửa một số thông tin sao cho phù hợp với thư viện mình và sau đó là đưa biểu ghi vào lưu thông. So với các phần mềm, công cụ biên mục các thư viện hiện đang sử dụng  hiện nay phần mềm biên mục tài liệu Connexion giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cán bộ thư viện đồng thời vẫn kiểm soát được sự thống nhất của biểu ghi thư mục.

Trong quá trình đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm, thư viện Tạ Quang Bửu, Công ty IDTVietnam đã làm việc cùng với ông Andrew H. Wang – Phó chủ tịch của tổ chức OCLC phụ trách khu vực Châu á – Thái bình dương, Bà Shu-En Tsai – Giám đốc phát triển dịch vụ OCLC. Ba bên dã cùng làm việc với nhau với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho thư viện Tạ Quang Bửu làm quen, vận hành tốt phần mềm mới, xử lý các phát sinh khi đưa vào áp dụng với quy trình vận hành của thư viện. Kết thúc chương trình đạo tạo cán bộ thư viện của Đại học Bách khoa đã nắm chắc được quy trình vận hành và sử dụng phần mềm. 

Kết thúc quá trình triển khai ông Andrew H. Wang, cùng bà Shu-En Tsai đại diện phía OCLC  – Hoa Kỳ đã đánh giá rất cao việc thư viện Tạ Quang Bửu là thư viện đầu tiên của Việt Nam tham gia nhập vào hệ thống các thư viện thành viên OCLC trên toàn thế giới. Điều này đánh một dấu mốc quan trọng cho thư viện Việt Nam đang tích cực hội nhập với cộng đồng các thư viện trên thế giới, kể từ thời điểm này, vốn tài liệu của thư viện Tạ Quang Bửu đã không còn trong phạm vi Việt Nam nữa mà đã được chia sẻ đến các thư viện trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *