5 cán bộ thư viện được chọn nhận học bổng 2015 IFLA / OCLC Fellows – 1 tháng tập huấn tại Mỹ

OCLC cùng với IFLA (Liên đoàn quốc tế của Hiệp hội Thư viện), đã công bố 5 thư viện viên được lựa chọn để tham gia vào chương trình học bổng Jay Jordan IFLA / OCLC phát triển nghề nghiệp sớm cho năm 2015 (Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship Program). Chương trình hỗ trợ thư viện viên và các chuyên gia khoa học thông tin đến từ các nước đang phát triển.

Học bổng đã được công bố ngày hôm nay bởi Skip Prichard, Chủ tịch và Giám đốc điều hànhOCLC, tại một cuộc họp báo trong Đại hội Thư viện Thông tin Thế giới IFLA lần thứ 80 tại Lyon, Pháp. Những người nhận học bổng bao gồm:

–  Stanislava Gardaševic, Thư viện viên, Thư viện Quốc gia Serbia, Belgrade, Serbia

–  Ntombikayise Nomsa Mathabela, Trợ lý Thư viện, Đại học Swaziland, Kwaluseni, Swaziland

–  Masimba Muziringa, Trợ lý Thư viện, Đại học Thư viện Zimbabwe, Harare, Zimbabwe

–  Martin Julius V. Perez, chuyên viên lưu trữ, Bộ Ngoại giao, Pasay City, Philippines

–  Sadaf Rafiq, Thư viện viên, ĐH Y & Viện Nha khoa CMH Lahore, Lahore, Pakistan

Chương trình Học bổng cung cấp 1 khóa đào tạo nâng cao và tiếp xúc với một loạt các vấn đề trong công nghệ thông tin, hoạt động thư viện và thư viện hợp tác toàn cầu. Với sự lựa chọn 5 ứng viên nói trên cho khóa đào tạo năm 2015, cho đến nay chương trình đãtiếp đón tổng cộng 75 cán bộ thư viện và các chuyên gia khoa học thông tin từ 38 quốc gia.

“Các cán bộ thư viện giành được học bổng IFLA / OCLC Fellows là các cán bộ thư viện có đóng góp đáng kể cho các thư viện trong nước của họ,” ông Skip Prichard – GĐ điều hành OCLC nói. “Nhiều người tham gia đã trở thành các nhà lãnh đạo trong các hiệp hội thư viện chuyên nghiệp, giáo viên trong các trường học thư viện và cố vấn cho các chuyên gia trẻ. Các chương trình học bổng là một khoản đầu tư cho tương lai của các thư viện và thủ thư trên quy mô toàn cầu.”

Trong chương trình bốn tuần đào tạo, các nghiên cứu sinh sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo thư viện và khoa học thông tin, thăm quan các thư viện và tham gia các hoạt động phát triển chuyên nghiệp. Chương trình được diễn ra tại trụ sở của OCLC ở Dublin, Ohio, USA.

“IFLA / OCLC Fellowship là nguồn cảm hứng. Chúng tôi đang tái nạp năng lượng và chứa đầy những ý tưởng mới và kiến thức, trong đó sẽ có một tác động đáng kể trong cộng đồng của chúng tôi,” Sonam Wangdi, nghiên cứu sinh năm 2014 từ Bhutan nói.

Chương trình cũng cung cấp cho nghiên cứu sinh có cơ hội để chia sẻ các phong tục và văn hóa quê hương của họ với các nghiên cứu sinh khác, và với đồng nghiệp mà họ gặp trong suốt chương trình, và với đơn vị tổ chức. Các nghiên cứu sinh sẽ có các bài thuyết trình chính thức và không chính thức về quốc gia của họ, về thư viện, và những thách thức các thư viện trong nước của họphải đối mặt. Khi chương trình kết thúc, các ứng viên sẽ chuyển tảicác kinh nghiệm của họ vào các kế hoạch phát triển và đóng góp của bản thân họ cho ngành thư viện nước nhà.

Hội đồng lựa chọn cho chương trình học bổng năm 2015 bao gồm: Fiona Bradley, IFLA; Sarah Kaddu, Thư viện Quốc gia Uganda; Nancy Lensenmayer, OCLC; Robert Moropa, Đại học Pretoria, Nam Phi; George Needham, OCLC; và Susanne Riedel, thư viện đại học Bielefeld, Đức.

Thông tin đăng ký chương trình học bổng năm 2016 có sẵn trên trang web của OCLC.

http://www.oclc.org/content/dam/oclc/community/careerdevelopment/fellows/guidelines-2016.pdf

 

 

Stanislava

Gardaševic
Serbia

Ntombikayise

Nomsa Mathabela
Swaziland

Masimba Muziringa
Zimbabw
Martin Julius

V. Perez
Philippines

Sadaf Rafiq
Pakistan

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *