Chương trình dùng thử CSDL OECD-iLibrary và WorldBank-eLibrary

Công ty IDT là đối tác ủy quyền của OECD iLibrary (CSDL của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế) và WorldBank eLibrary (CSDL của Ngân hàng Thế giới). Hiện tại, chúng tôi đang triển khai chương trình dùng thử 2 bộ CSDL trên với nội dung như sau:

1. CSDL OECD iLibrary (www.oecd-ilibrary.org):

Thư viện trực tuyến của OECD bao gồm hơn 9 900 ebooks, 42000 đề tài nghiên cứu, 4000 bài báo và tạp chí,… xoay quanh 17 chủ đề chính về kinh tế, phát triển, nông nghiệp và thực phẩm, việc làm, năng lượng, môi trường, tài chính và đầu tư, quản trị, thương mại, thuế,….

2. CSDL WorldBank eLibrary (www.elibrary.worldbank.org) :

Thư viện điện tử của WorldBank đang được sử dụng bởi các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, các cơ quan chính phủ quốc tế, các tổ chức nghiên cứu, cố vấn và các tổ chức phi chính phủ, Worldbank eLibrary bao gồm toàn bộ sách báo, tạp chí và văn bản dự thảo do Ngân hàng Thế giới phát hành từ năm 1990 (hơn 13,600 đầu tài liệu) bao quát hơn 28 chủ đề chính về phát triển kinh tế xã hội như: tài chính, tăng trưởng kinh tế vi mô và vĩ mô, thương mại quốc tế, luật, thông tin và công nghệ truyền thông, xóa đói giảm nghèo, giáo dục,…

3. Thời gian dùng thử:

1 tháng kể từ thời điểm set up IP hoặc username/password thành công tại đơn vị (thời điểm dùng thử do khách hàng lựa chọn)

Các trung tâm thông tin thư viện mong muốn tham gia Chương trình dùng thử 2 bộ CSDL trên hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình, vui lòng đăng ký tham gia theo liên hệ:

Bộ phận Kinh doanh – Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số

Điện thoại: 04 6291 1401 – Email:contact@idtvietnam.vn

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *