Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

 

“Công ty IDT hân hạnh tham gia tài trợ sự kiện này”

 

Ngày 25/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thư viện Việt Nam, với chủ đề “Đoàn kết, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bền vững”.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã biểu dương những thành tích mà Hội Thư viện Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những kết quả tích cực cũng như những hạn chế trong quá trình hoạt động của Hội. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh, Hội Thư viện Việt Nam cần phát huy vai trò là nơi tập hợp, đoàn kết và vận động các hội viên thực hiện những định hướng, những chương trình của Đảng và Nhà nước, các định hướng cụ thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thư viện phát triển, hòa nhập cộng đồng thư viện quốc tế, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân…

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ thứ II (2011-2016), Hội Thư viện Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp thư viện. Hội đã trở thành cầu nối, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thư viện, thúc đẩy hoạt động thư viện phát triển trong bối cảnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội đã làm tốt công tác củng cố và phát triển tổ chức hội, thành lập mới 3 liên chi hội, 10 chi hội, thu hút mới hơn 2.000 hội viên và chuẩn bị cho nhiều thư viện quan trọng ra đời.

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Thư viện Việt Nam tăng cường tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ thư viện gia nhập Hội; tập trung phát triển chi hội, liên chi hội thư viện trên khắp cả nước. Bên cạnh chú trọng đổi mới hoạt động, nâng cao tính hấp dẫn, thiết thực, Hội tăng cường các hoạt động bảo vệ, chăm lo quyền lợi tinh thần và vật chất của cán bộ thư viện. Hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và chỉ đạo chuyên môn, tổ chức nhiều hoạt động, động viên hội viên cả nước thực hiện xuất sắc mục tiêu xây dựng ngành thư viện vững mạnh. Bên cạnh đó, tích cực tham gia hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết trong khối ASEAN, nâng cao vị thế của Hội trong các tổ chức thư viện khu vực và thế giới…

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm 51 thành viên. Đồng chí Phạm Thế Khang tái đắc cử Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ III (2016-2021). Đại hội cũng biểu dương và trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện nhiệm kỳ qua.

Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số vinh dự được Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng Khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giai đoạn 2012- 2016 của Hội Thư viện Việt Nam, góp phần phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *