Hội thảo Thư viện thế kỷ XXI: Hướng tới cổng kiến thức

Công ty IDT hân hạnh tài trợ hội thảo này

 

Hội thảo khoa học “Thư viện Thế kỷ XXI: Hướng tới cổng kiến thức” đã diễn ra sáng 30/9 tại Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo NCIF, các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng đại diện của Cục Thông tin KHCN Việt Nam, Vụ thư viện thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Thông tin khoa học xã hội, Hội Thư viện Việt Nam, Hội thông tin khoa học công nghệ Việt Nam, Trung tâm Thông tin học liệu và Thư viện điện tử, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà nẵng, Trung tâm Thông tin thư viện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thư viện Chi hội chuyên ngành kinh tế trên địa bàn Tp. Hà Nội, Trung tâm thông tin-Thư viện Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trung tâm Thông tin Học viện Ngân hàng, Cục thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khoa Thông tin – Thư viện Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Viện Thông tin khoa học-xã hội – Viện Hàn lâm khoa học và xã hội Việt nam, Trường Đại học FPT, Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên, Viện nghiên cứu xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí như Bnew – Báo điện tử Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế – xã hội, Tạp chí Thư viện, Tạp chí Thông tin – Tư liệu, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Trung tâm Tin học Bộ Kế hoạch và Đầu tư…Hội thảo được tài trợ bởi Công ty cổ phần thông tin và công nghệ số IDT.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và học tập các mô hình quản lý thư viện hiện đại giữa các thư viện chuyên ngành trong và ngoài Bộ Kế hoạch và đầu tư nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lĩnh vực thông tin thư viện trong kỷ nguyên số.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Tạ Đình Xuyên, Phó Giám đốc NCIF cho biết, sự phát triển của công nghệ thông tin và Internet đã đưa thế giới từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức mang tính toàn cầu hóa, quan hệ phân phối và trao đổi mang tính vừa hợp tác, vừa cạnh trạnh rất cao, quan hệ sở hữu và sử dụng luôn có sự đan xen. Trong nền kinh tế tri thức nguồn vốn quan trọng nhất là nguồn vốn trí tuệ và công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Ông Tạ Đình Xuyên – PGĐ NCIF phát biểu khai mạc hội thảo.

“Trong nền kinh tế tri thức hội nhập toàn cầu thông tin được coi như một yếu tố đầu vào của quá trình nghiên cứu, hoạch định chính sách cũng như của quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, số lượng và chất lượng các thông tin góp phần quyết định đến chất lượng chính sách mà họ đưa ra. Thư viện ngày nay không chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà còn là cổng thông tin điện tử hướng tới khả năng đảm bảo tối ưu việc truy cập thông tin của người dùng. Hệ thống thư viện và thông tin ngày nay có sự đan xen hỗ trợ lẫn nhau đặc biệt là nhờ có ứng dụng công nghệ thông tin và mạng internet toàn cầu”, ông Xuyên phân tích.

Xu thế toàn cầu hóa thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của internet đã dẫn đến những thay đổi cơ bản trong lĩnh vực thông tin thư viện, chẳng hạn như: sự thay đổi thành phần kho tư liệu, phương thức phân phối thông tin, công nghệ tìm kiếm, xử lý, lưu trữ và phục vụ nhu cầu tin, người sử dụng thư viện và nhu cầu tin,… Đồng thời cũng cho thấy một số thách thức về sự hiểu biết của nhân lực thư viện.

Toàn cảnh hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

“Các cán bộ làm công tác thông tin thư viện cần bổ sung kiến thức về chính sách chung, quy tắc, tiêu chuẩn nghiệp vụ và công nghệ trong môi trường làm việc điện tử. Kiến thức thông tin, tổ chức, quản lý nguồn lực và phục vụ thông tin, bản quyền và sở hữu trí tuệ, giao tiếp nghiệp vụ, tâm lý-sư phạm để đào tạo và hướng dẫn người dùng tin,…Cần bổ sung các kỹ năng cơ bản và nâng cao về: công nghệ, tổ chức, quản lý nguồn lực thông tin và phục vụ nhu cầu tin, tra cứu và tìm kiếm thông tin, trình bày thông tin và xuất bản điện tử, phân tích và đánh giá thông tin, biên tập và tạo lập sản phẩm thông tin-thư viện theo nhu cầu tin, thuyết trình và quan hệ với cộng đồng người dùng tin, quan hệ với cộng đồng người dùng tin, thích ứng và làm việc có hiệu quả trong môi trường mạng, đào tạo người dùng tin về phương pháp tổ chức các nguồn thông tin, về chiến lược tìm tin, các công cụ và kỹ năng tìm tin, xử lý và sử dụng thông tin, nhận diện và tiếp cận các nguồn thông tin trong không gian thông tin rộng lớn, tiếp thị và thúc đẩy dịch vụ; quản lý dự án; quản lý thời gian; quản trị bản quyền số”, ông Xuyên nhấn mạnh.

Các chuyên gia tham dự hội thảo đều cho rằng, việc xây dựng và tổ chức hệ thống tra cứu thông tin trong thư viện theo xu hướng tích hợp tất cả mọi nguồn tin trong thư viện, cũng như các nguồn tin của các thư viện và các nhà xuất bản điện tử trên thế giới vào một cổng tra cứu thông tin duy nhất đang là một xu hướng được các thư viện quan tâm, nhằm xử lý được yêu cầu tổ chức theo mô hình một cổng tìm kiếm và tích hợp chuyển giao tài nguyên thông tin tập trung. Tuy nhiên, để có thể triển khai được hệ thống này là tương đối phức tạp và đòi hỏi phải có những điều kiện nền tảng cần thiết. Qua hội thảo này, nhiều ý tưởng đã được đưa ra bàn luận, các chuyên gia cùng nhau đưa ra giải pháp để tìm hướng đi thích hợp nhất cho thư viện trong kỷ nguyên số.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *