Integrated Library Management Module

Integrated Library Management Module

KIPOS.Automation : Library Automation Solution (5 modules)

– Catalogue

– Opac

– Circulation

– Acquisitions

– Serials control.

Contact now
Feature
Technical data
Video and download

– Module Biên mục cho phép thực hiện việc biên mục hoàn toàn dựa trên giao diện Windows. Hỗ trợ mọi tiêu chuẩn MARC, các qui tắc biên mục ISBD, AACR2…, giao diện linh hoạt với nhiều mẫu nhập liệu tiện dụng, tùy biến.
– Module Tra cứuhoàn toàn dựa trên công nghệ Web, OPAC cho phép người sử dụng có thể truy cập thông tin của thư viện thông qua các trình duyệt Web ở mọi nơi mọi lúc. OPAC cung cấp các tính năng cơ bản như: Tìm lướt, Tìm Tiêu đề đề mục, Tìm từ khóa, Tìm Chuyên gia thỏa mãn mọi yêu cầu tìm tin.
– Module Quản lý ấn phẩm định kỳ của KIPOS hỗ trợ tiêu chuẩn MARC cho định dạng vốn tư liệu (MARC format for Holding and Location), cung cấp giao diện đồ họa Windows cho phép dễ dàng tích hợp với cá module khác trong hệ thống.

– Tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn thư viện ISO2709, Z39.50, MARC21, METS…
– KIPOS được xây dựng dựa trên kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Architecture), cho phép điều chỉnh, triển khai các ứng dụng mới khi cần thiết.
– Xây dựng trên nền Dot.Net, hỗ trợ cơ sở dữ liệu Microsoft SQL 2005/2008. Hỗ trợ kiểu dữ liệu XML, xây dựng các thủ tục xử lý dữ liệu của SQL bằng .NET cho phép hệ thống tối ưu việc xử lý dữ liệu lớn và phức tạp, giảm thiểu di chuyển dữ liệu trong mạng.
– Giao tiếp dữ liệu thông qua Web Services giúp hệ thống hoạt động ổn định và bảo mật hơn.
– Hỗ trợ giao diện Việt – Anh với bộ mã TCVN 6909:2001/Unicode UTF-8. Ứng dụng kết hợp với mã vạch, thẻ Proximitry, RFID để quản lý đầu mục và độc giả.
– Giao diện Web thân thiện giúp truy cập dễ dàng, thuận tiện ở mọi thời điểm.
– Giải pháp bảo mật web mạnh cho phép thực hiện thiết lập CSDL người dùng chung với các ứng dụng khác, SSO(Single Sign On) cho phép đăng nhập một lần truy cập mọi nơi với các ứng dụng web tích hợp liên thông.