LibCRM – Tiếp cận cồng đồng người dùng tin

LibCRM – Tiếp cận cồng đồng người dùng tin

LibCRM là một nền tảng quản lý quan hệ giữa thư viện với NDT, được xây dựng cho những nhu cầu cụ thể của thư viện; cung cấp cho thư viện sự hiểu biết tốt hơn về người dùng và nhu cầu của họ; quản lý mạnh mẽ và linh hoạt nhiệm vụ tiếp cận cộng đồng, phát triển, theo dõi các mối quan hệ và khẳng định giá trị thư viện.

Contact now
Feature
Technical data
Video and download

Xây dựng nền tảng CRM linh hoạt cho các thư viện 

– Xác định đối tượng sử dụng của thư viện: Xác định các nhóm đối tượng tương tác với thư viện, có thể là: sinh viên đại học, các khoa, thanh niên, cao niên, các tổ chức, bộ phận, các nhà tư vấn, nhà cung cấp,… Tùy chỉnh các nhóm và tổ chức cho phù hợp với những nhu cầu nhất định.

– Chạy báo cáo các trường được tùy biến: Chạy thống kê đầy đủ và báo cáo dựa trên các lĩnh vực tùy chỉnh mà bạn định nghĩa để tiếp cận đến cộng đồng người sử dụng.

– Có thể tùy chọn tương tác với bạn đọc của thư viện thông qua Email, điện thoại hoặc gặp trực tiếp

– Chạy báo cáo về loại tương tác với NDT: khi các loại tương tác được xác định, cán bộ có thể chạy một loạt các báo cáo cho thấy sự phổ biến của các loại tương tác.

– Liên kết với bạn đọc thông qua các kênh xã hội như Facebook, Twitter,… và tùy chọn báo cáo cho phép thư viện so sánh sự phổ biến của các kênh xã hội với NDT

– Theo dõi và chạy báo cáo về các hoạt động quyên góp của thư viện, xem nhà tài trợ lớn nhất, so sánh xu hướng,…

Nhất quán các thông tin về người dùng tin và tổ chức của thư viện

Tất cả người sử dụng, các tổ chức và các đơn vị có trong trang hồ sơ của LibCRM. Cán bộ thư viện có thể xem thông tin liên lạc, hồ sơ xã hội và các thông tin liên quan tương tác ở một nơi.

– Xem mối quan hệ: LibCRM cung cấp một cái nhìn tổng quan về mối quan hệ của người dùng với người khác và các tổ chức mà họ thuộc về.

– Lưu trữ tất cả các TL liên quan đến thư viện và ghi chú liên quan đến người dùng, tổ chức của thư viện ở một nơi, sắp xếp gọn gàng và có sẵn cho tất cả các tài khoản LibCRM.

Một công cụ cần có của các tổ chức

LibCRM giúp thư viện hiểu rõ hơn về khách hàng và cộng đồng NDT của họ. Người dùng cũng sẽ đánh giá cao cán bộ thư viện có cái nhìn sâu sắc về nghiên cứu và nhu cầu tin của họ. Với LibCRM, các thư viện có thể:

– Tùy chỉnh trải nghiệm thư viện cho từng nhóm khách hàng

– Quản lý hoạt động tiếp cận và liên lạc tại một vị trí trung tâm

– Xem các hoạt động của thư viện để khẳng định giá trị thư viện

– Xác định các thiếu sót trong nỗ lực tiếp cận cộng đồng và đưa ra các phương án giải quyết

– Xem các tương tác của thư viện với các tổ chức cộng đồng, thư viện, đối tác hay nhà cung cấp