Nghiệm thu đề tài “Xây dựng và tổ chức thư viện theo mô hình “không gian học tập chung” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

 Xu hướng xây dựng mô hình thư viện hiện đại đã và đang được Thư viện đặc biệt quan tâm. Nổi bật trong số đó là mô hình “không gian học tập chung” (Learning commons) là mô hình đã được áp dụng thành công tại nhiều thư viện đại học trên thế giới và cũng đang là một xu thế mà các thư viện đại học tại Việt Nam đang hướng tới. Mô hình này là sự kết hợp giữa thư viện, công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ học tập khác nhằm cung cấp một dịch vụ liên tục đến người dùng tin, tạo ra một môi trường năng động, khuyến khích việc học hỏi, thảo luận, hợp tác và hội ý giữa nhiều đối tượng người dùng tin khác nhau. Tuy nhiên tại Việt Nam hầu như chưa có một đề tài nghiên cứu chuyên sâu nào về mô hình này nhằm đưa ra các định nghĩa, các thành phần và cách ứng dụng mô hình này vào thực tiễn. Trong bối cảnh đó, đề tài “Xây dựng và tổ chức thư viện theo mô hình “không gian học tập chung” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” của ThS. Lê Huyền Trang – Viện Thông tin Khoa học – HV Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh là một tài liệu tham khảo quý giá cho các thư viện đang có kế hoạch xây dựng, cải tạo và vận hành theo mô hình Learing Commons. Đề tài đã đưa ra chi tiết các khái niệm, thành phần cấu thành mô hình, các điều kiện cần và điều kiện đủ để một thư viện có thể áp dụng triển khai mô hình. Đặc biệt, đề tài cũng nêu khá chi tiết các bước từ chuẩn bị lập kế hoạch và sau đó là tổ chức quản lý vận hành mô hình một cách hiệu quả. Đây thực sự sẽ là các thông tin tham khảo quý giá cho những ai đang quan tâm đến Learning Commons.

Ngày 5/11/2016, đề tài “Xây dựng và tổ chức thư viện theo mô hình “không gian học tập chung” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” đã được báo cáo nghiệm thu và được hội đồng đánh giá loại “Xuất Sắc”, đề tài mang rất nhiều tính mới và gợi mở hướng phát triển cho Thư viện của Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Trong gần một năm thực hiện đề tài, tác giả và Công ty IDT đã có những trao đổi thường xuyên về chuyên môn, hỗ trợ tích cực từ các phía và hỗ trợ ý kiến từ các chuyên gia nước ngoài. Bản thân là Nhà tài trợ cho đề tài này, Công ty IDT cũng đã ghi nhận và đánh giá cao tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần hăng say và nghiêm túc của tác giả. Kết quả của đề tài này không những chỉ mang tính ứng dụng cho HV Chính trị QG HCM, mà còn có thể ứng dụng cho nhiều thư viện khác tại Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *