IDT Vietnam tham dự hội thảo: “Bản quyền trong chuyển đổi số ngành thư viện”

Ngày 12/7/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo “Bản quyền trong chuyển đổi số ngành thư viện” diễn ra tại Hà Nội . Bà Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự và chỉ đạo Hội thảo

5

(Toàn cảnh hội thảo: Bản quyền trong chuyển đổi số ngành thư viện)

Ngày 16/6/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, đã có tác động nhất định đến việc triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Để đảm bảo thực thi bản quyền trong hoạt động chuyển đổi số thư viện, các thư viện phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trên các phương diện như: sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, vấn đề bản quyền trong quá trình chuyển đổi số thư viện, thực thi quyền sao chép, chưa có biện pháp xử lý triệt để để đảm bảo việc tài nguyên thông tin số khi đưa ra phục vụ, các thư viện trong quá trình thực hiện mới dừng ở việc tìm hiểu và tập trung đối với các trường hợp ngoại lệ được quy định riêng cho thư viện tại Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ mà chưa có tầm nhìn tổng quan toàn bộ vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ để hiểu đúng, hiểu đủ, nhận diện được các hành vi vi phạm, áp dụng và tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ hiệu quả.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: “Việc thông qua và triển khai trong thực tiễn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ cho quá trình chuyển đổi số ngành thư viện khi mà hầu hết các hoạt động chuyển đổi số thư viện đều có liên quan đến việc thực thi các quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ mới ban hành. Nhưng đồng thời Luật mới ra đời cũng sẽ là động lực và tạo ra những thời cơ, thuận lợi mới cho ngành thư viện, giúp nâng cao vị thế, giá trị xã hội của ngành thư viện khi chúng ta có lợi thế về việc lưu giữ, bảo quản và phục vụ một khối lượng tri thức thành văn lớn, trong đó có những tài liệu mà ngành thư viện chính là một trong những người giữ bản quyền khai thác, phục vụ người dân và xã hội”. 

1

Bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện cũng đã trình bày Báo cáo đề dẫn, theo đó, để đảm bảo thực thi bản quyền trong hoạt động chuyển đổi số thư viện, các thư viện phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, các chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo và người làm công tác thư viện đã cùng thảo luận, trao đổi nhằm làm rõ các nội dung: 

  • Phát huy giá trị và lợi thế của những điểm mới trong pháp luật về quyền tác giả tại Luật sửa đổi một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đối với hoạt động chuyển đổi số ngành thư viện nói chung, phát triển tài nguyên số nói riêng. 
  • Kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong thực thi quyền tác giả và về vận dụng các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ trong quá trình chuyển đổi số thư viện; chia sẻ các mô hình và cách làm hay, hiệu quả trên thực tế.
  • Giải pháp khắc phục các rào cản trong việc thực thi các quy định của pháp luật về quyền tác giả trong chuyển đổi số thư viện
  • Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bảo vệ quyền tác giả đối với tài nguyên thông tin dạng số và liên thông thư viện.
  • Chia sẻ, liên thông thư viện với các nước và tổ chức hội nghề nghiệp về thư viện quốc tế; các nguồn lực bảo đảm cho việc thực thi.
  • Nhận diện các hành vi vi phạm quyền tác giả trong hoạt động thư viện, giải pháp khắc phục; Vấn đề bản quyền trong hoạt động thư viện phục vụ người khuyết tật … 

Về phía Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số có Ông Dương Đình Hòa tham luận “Chuyển đổi số thư viện vấn đề cần quan tâm”, qua đó có nêu ra những khái niệm, định nghĩa và đặc điểm của chuyển đổi số, để từ đó có thể áp ứng dụng những thiết bị, sản phẩm, phần mềm và giải pháp vào lĩnh vực chuyển đổi số cho thư viện.

3

(Ông Dương Đình Hoà – Đại diện IDT Vietnam tham luận)

Hội thảo diễn ra trong 01 ngày 12/7, tiếp đó ngày 13 và 14/7, Vụ Thư viện sẽ tổ chức Chương trình tập huấn về chuyển đổi số dành cho những người trực tiếp làm việc trong lĩnh vực thư viện.

2 4

(Một số hình ảnh thiết bị số hoá trưng bài tại hội thảo) 

Thông qua các ý kiến trao đổi và tham luận, Hội thảo sẽ góp phần giúp các nhà quản lý từ thực tiễn hoạt động để sửa đổi, bổ sung các quy định ngoại lệ về quyền tác giả trong thư viện, khắc phục những thách thức đặt ra trong tổ chức thực hiện, từ đó giúp cho quá trình chuyển đổi số ngành thư viện được tổ chức thực hiện có hiệu quả

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *