Libguides – Quản lý tài liệu, chia sẻ kiến thức, xuất bản nội dung

Libguides – Quản lý tài liệu, chia sẻ kiến thức, xuất bản nội dung

LibGuides là dịch vụ thư viện giúp quản lý tài liệu, chia sẻ kiến thức và xuất bản nội dung. Phần mềm được thiết kế bởi Springshare – công ty công nghệ uy tín đến từ Hoa Kỳ. LibGuides đã được tin dùng tại thư viện trực thuộc các trường đại học hàng đầu thế giới như: Đại học Harvard, Đại học Cornell, Đại học Ohio, Đại học Houston Baptist… 

Liên hệ ngay
Tính năng
  • Tạo hướng dẫn học tập theo chủ đề, khoa học, lớp học
  • Sử dụng như Website, Cổng thông tin
  • Quản lý danh mục cơ sở dữ liệu từ A – Z
  • Cho phép người đọc chia sẻ, sử dụng Guides (hướng dẫn) của thư viện
  • Phân quyền theo IP, Username
  • Tích hợp cơ sở dữ liệu, LDPA, CAS, Shibboleth
  • Hiển thị nhiều định dạng nội dung khác nhau
  • Phân quyền sử dụng tài nguyên theo nhóm