LibInsight – Phân tích và số liệu thống kê

LibInsight – Phân tích và số liệu thống kê

Dịch vụ phân tích và số liệu thống kê thư viện LibInsight là công cụ rất hữu ích cho các thư viện, cung cấp các tính năng phân tích và theo dõi chi tiết về việc sử dụng tài nguyên điện tử, phân tích ngân sách và phân tích lượt bạn đọc đến thư viện. 

Bên cạnh đó, LibInsight cũng cho phép thư viện chia sẻ dữ liệu với các thư viện khác trong cùng liên hiệp thư viện, khu vực hoặc quốc gia.

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

LibInsight giúp phân tích sử dụng tài nguyên điện tử

LibInsight giúp cung cấp các tính năng phân tích chi tiết về việc sử dụng sách điện tử, tạp chí điện tử và đăng ký cơ sở dữ liệu của thư viện.

LibInsight - Phân tích và số liệu thống kê

LibInsight giúp phân tích ngân sách

LibInsight cho phép thư viện nhập dữ liệu, chi phí tài chính và phân tích xu hướng giống như một chuyên gia tài chính.

Li2

LibInsight giúp phân tích bổ sung và lưu thông

Giúp thư viện xem báo cáo theo thời gian, tùy chỉnh theo người dùng hay vị trí, phân tích xu hướng mỗi năm và thống kê 100 tài liệu được lưu thông nhiều nhất. 

LibInsight - Phân tích và số liệu thống kê

LibInsight giúp phân tích lượt bạn đọc đến thư viện

LibInsight cho phép thư viện đưa ra một bức tranh đầy đủ về lượt bạn đọc đến thư viện và phân tích xu hướng sử dụng của bạn đọc theo các dữ liệu đã phân tích.

Ngoài ra, LibInsight sử dụng các thông tin phân tích kết hợp với các dữ liệu khác để đưa ra mối quan hệ giữa lượt bạn đọc ghé thăm thư viện trực tuyến và lượt bạn đọc đến thư viện. 

Một số tính năng cụ thể như: 

  • So sánh, thống kê tại một hoặc nhiều thư viện ở một hay nhiều vị trí khác trong hệ thống thư viện. 
  • Xây dựng các bản phân tích, báo cáo theo giờ, ngày, tháng, năm 
  • Giúp thể hiện xu hướng sử dụng của bạn đọc theo các dữ liệu đã phân tích 
  • Báo cáo giúp đưa ra 10 khoảng thời gian hoặc 10 địa điểm mà bạn đọc thường sử dụng. 

LibInsight giúp chia sẻ dữ liệu với cộng đồng sử dụng

LibInsight cho phép thư viện thu thập và chia sẻ dữ liệu với các thư viện trong cùng liên hiệp thư viện, khu vực