LibWizard – Biếu mẫu, khảo sát và hướng dẫn

LibWizard – Biếu mẫu, khảo sát và hướng dẫn

Dịch vụ biểu mẫu, khảo sát và hướng dẫn thư viện Li Wizard là một công cụ hỗ trợ bạn đọc trong thư viện bằng cách tạo biểu mẫu, khảo sát, câu hỏi và hướng dẫn học tập trong thư viện với các tính năng đa dạng như:

  • Tutorial Wizard – Tạo các hướng dẫn tương tác
  • Quiz Wizard – Xây dựng các câu hỏi tự học
  • Form Wizard – Tạo và quản lý các biểu mẫu
  • Survey Wizard – Tạo các bảng khảo sát
Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Tutorial Wizard – Giúp tạo các hướng dẫn tương tác

Tutorial Wizard trong LibWizard giúp đẩy mạnh việc học tập 24/7 ở bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào. Với LibWizard thì sinh viên có thể trở thành chuyên gia trong việc sử dụng và nghiên cứu thư viện. 

Một số chức năng của Tutorial Wizard như: 

Nhúng các trang web trực tuyến: nhúng các danh mục, CSDL, công cụ dạy học cùng với những hướng dẫn hữu ích, các câu hỏi và nhiều hơn nữa để người sử dụng có thể tự học. 

Sử dụng thư viện 24/7: học sinh có thể sử dụng ở bất cứ đâu, trên bất kì thiết bị nào. 

Hỗ trợ câu hỏi: Dịch vụ thư viện LibWizard hỗ trợ 14 tùy chọn câu hỏi khác nhau và cung cấp các phản hồi ngay lập tức giúp người dùng dễ dàng tiếp nhận kiến thức. 

Chèn nội dung đa phương tiện: video, văn bản, PDF, hình ảnh, vật dụng…

Thúc đẩy LibGuides của thư viện: tích hợp LibGuides  bên trong các hướng dẫn của LibWizard và ngược lại.

Quiz Wizard – Giúp xây dựng các câu hỏi tự học

Đáp ứng mục tiêu tự đánh giá của bạn đọc, Quiz Wizard cung cấp các cặp câu hỏi giúp bạn đọc nhanh chóng và dễ dàng đánh giá được sự hiểu biết của mình và nhận các thông tin phản hồi. 

Quiz Wizard cho phép người dùng nhìn thấy ngay lập tức nếu hành động của họ đáp ứng mục tiêu. Thư viện có thể sử dụng Quiz Wizard để thiết lập các bài test đánh giá năng lực của người dùng tin,…

Một số tính năng của Quiz Wizard

Tiết kiệm thời gian: Chỉ định câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi và hệ thống sẽ tự động cung cấp mục mới. Sau đó hệ thống sẽ gửi Email kết quả cho bạn đọc.

Thiết lập thời gian hiệu quả: giúp hoàn thành bài kiểm tra và kiểm soát truy cập vào các nút trước đó

Báo cáo nâng cao: Đánh dấu câu trả lời chính xác và không chính xác, tùy chỉnh các cột hiển thị, lọc kết quả,…

Nhúng nội dung câu hỏi vào các chương trình học thông qua các kết nối LTI và mã hóa dữ liệu tùy

Form Wizard – Giúp tạo và quản lý các biểu mẫu

Form Wizard giúp sắp xếp công việc và điều hướng các phản hồi nội bộ và bên ngoài vào khu vực quản lý các biểu mẫu. Tạo số lượng không giới hạn các hình thức và câu trả lời.

– Ấn định trước trường kiểm soát đầu vào

– Có thể truy cập vào các biểu mẫu trên thiết bị di động

– Gửi biểu mẫu qua Email cho người dùng

– API giúp người dùng tự động hóa công việc

– Ngân hàng câu hỏi phục vụ cho việc tái sử dụng các biểu mẫu

Survey Wizard – Giúp tạo các bảng khảo sát

Khảo sát người sử dụng là nhiệm vụ của bất kỳ tổ chức nào lấy khách hàng làm trung tâm. Sử dụng Survey Wizard để nhanh chóng tạo ra các cuộc điều tra và thu thập thông tin phản hồi.

 

Sử dụng lại các tùy chọn: Nhanh chóng xây dựng các khảo sát bằng cách sử dụng các câu hỏi có sẵn từ ngân hàng câu hỏi và các biểu mẫu, bảng khảo sát đã có.

– Cung cấp thêm thông tin cho những người được khảo sát trong mục Welcome and Thank you

– Tùy chọn mã hóa các phản hồi và lưu trữ an toàn trong các CSDL. Tất các các nội dung khảo sát và câu trả lời được truyền bằng cách sử dụng giao thức bảo mật https.

 

Phân tích và báo cáo theo thời gian thực

Tất cả 4 thành phần trong  LibWizard đều có tính năng thống kê và phân tích cho phép bạn nhanh chóng sắp xếp và phân loại các bài nộp.

  • Tùy chọn lọc nâng cao để cắt và sắp xếp dữ liệu
  • Tạo và lưu các biểu đồ trực quan về các câu hỏi
  • Xuất tất cả dữ liệu Excel qua định dạng CSV
  • Tùy chọn thu thập IP người dùng, URL tham chiếu và dữ liệu trình duyệt
  • Chức năng tự động chấm điểm cho báo cáo Quiz