Dịch vụ biên mục trực tuyến

Dịch vụ biên mục trực tuyến

Phần mềm biên mục tập trung Connexion là một công cụ biên mục trực tuyến đầy đủ được các chuyên gia của OCLC nghiên cứu và phát triển với gần 50 năm kinh nghiệm về việc biên mục tài liệu, sách.

Phần mềm biên mục tập trung trực tuyến thư viện cho phép tạo, chỉnh sửa các biểu ghi thư mục và các biểu ghi thông tin tác giả…, sau đó các biểu ghi này sẽ được chia sẻ lên mục lục liên hợp toàn cầu WorldCat để toàn bộ thư viện thành viên OCLC có thể nhìn thấy và sử dụng giúp đem lại những lợi ích giá trị cho thư viện và toàn bộ thư viện trên thế giới.

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Có khả năng biên mục nâng cao

Phần mềm biên mục tập trung Online giúp đơn giản hóa công đoạn biên mục bằng cách tìm kiếm biểu ghi tại mục lục liên hợp toàn cầu – WorldCat, chỉnh sửa biểu ghi, thiết lập số lượng tài liệu, xuất biểu ghi và in nhãn. Ngoài ra, phần mềm biên mục trực tuyến giúp tạo và duy trì bản sao chép của biểu ghi vị trí tài liệu, có thể lưu trữ thêm dữ liệu như call number, vị trí tổ chức hoặc ghi chú đặc biệt.

Tạo biểu ghi gốc MARC

Phần mềm biên mục trực tuyến thư viện giúp thực hiện biên mục gốc, thêm biểu ghi cho các tài nguyên mới. Tạo biểu ghi mới, xác thực và xuất biểu ghi riêng lẻ hoặc với các biểu ghi khác bạn đã tạo. Bên cạnh đó thêm các chức năng như: tìm kiếm các tiêu đề trong một biểu ghi thư mục bằng cách chạm vào nút và liên kết các tiêu đề với các biểu ghi liên quan để biểu ghi thư mục sẽ tự động cập nhật nếu thay đổi.

Giao diện phù hợp với nhu cầu

Giao diện phần mềm biên mục trực tuyến được hiển thị dưới dạng Web và sử dụng thêm các ứng dụng để cài đặt.