Dịch vụ mượn liên thư viện toàn cầu Worldshare ILL

Dịch vụ mượn liên thư viện toàn cầu Worldshare ILL

Dịch vụ mượn liên thư viện toàn cầu Worldshare Interlibrary Loan là một dịch vụ mượn liên thư viện lớn nhất thế giới với quy mô lên đến hơn 10.000 thư viện và các trung tâm lớn, uy tín. 

Thư viện sử dụng dịch vụ mượn liên thư viện có hai lựa chọn khi đăng ký đó là: 

  • Chỉ mượn tài liệu của các thư viện khác 
  • Vừa đi mượn và cho mượn các thư viện 

Dịch vụ mượn liên thư viện giúp các thư viện đa dạng vốn tài liệu giúp phục vụ như cầu của độ giá. Bên cạnh đó, thư viện còn tiết kiệm nguồn chi phí do phải mua sắm các cơ sở dữ liệu nước ngoài mỗi năm. 

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Cho phép nhận và chia sẻ nguồn tài nguyên từ nhiều thư viện 

Dịch vụ mượn liên thư viện thế giới giúp chia sẻ bộ sưu tập với các thư viện trên nhiều khu vực với nhau. Nhìn xa hơn các tổ chức của thư viện và chọn các thư viện bạn muốn chia sẻ dựa trên chi phí, địa điểm, định dạng mục, thời gian quay vòng và phương thức giao hàng và thanh toán, tất cả trong một giao diện.

Tiết kiệm thời gian

Hệ thống chạy trên công nghệ điện toán đám mây, không phụ thuộc vào cán bộ công nghệ thông tin cho việc triển khai và sử dụng. WorldShare ILL đơn giản trong sử dụng và đào tạo cho nhân viên thư viện, các thực tập sinh. Thư viện có thể tự động kết hợp các chính sách đánh giá, thông tin vận chuyển, danh sách người cho mượn yêu thích và thông tin khác vào mỗi yêu cầu để tiếp tục hợp lý hóa quy trình. 

Đơn giản hóa việc chia sẻ tài nguyên điện tử

Chia sẻ tài nguyên số thông qua việc liên kết với mục lục liên hợp toàn cầu WorldCat và công cụ Article Exchange. Kết nối người dùng với tài nguyên điện tử với việc nhận dạng dễ dàng nội dung điện tử có sẵn thông qua các thư viện hoặc nhà cung cấp truy cập mở khác. Thông qua tích hợp với cơ sở kiến thức WorldCat , các yêu cầu của ILL mà thư viện nhận được bao gồm một liên kết trực tiếp đến các bài viết mà bạn được cấp phép để cung cấp, do đó bạn có thể ngay lập tức tự động thực hiện các yêu cầu đó

Phân phối tài liệu dễ dàng và an toàn 

Với Article Exchange các tài liệu số được tải lên và yêu cầu người dùng phải được cấp quyền truy cập để sử dụng trong một thời gian giới hạn giúp loại bỏ các vấn đề bảo mật và truy cập phát sinh khi gửi email các tài liệu lớn đến các thư viện và người dùng thư viện khác. Article Exchange cung cấp một vị trí an toàn trong WorldShare Ill, nơi bạn có thể tải lên một tài liệu được yêu cầu và chỉ cung cấp quyền truy cập cho người dùng đã yêu cầu trong một thời gian giới hạn. Bạn có thể thực hiện các yêu cầu trong vòng vài giờ, không phải ngày. Tích hợp với máy quét từ Scannx và BSCAN cho phép bạn tiếp tục hợp lý hóa quy trình công việc với tùy chọn quét và phân phối trực tiếp đến bạn đọc

Dễ dàng chia sẻ nguồn tài nguyên điện tử 

Kết nối người dùng tới nguồn tài nguyên điện tử, dễ dàng nhận biết nội dung điện tử có sẵn thông qua thư viện khác hoặc nhà cung cấp truy cập mở. Thông qua sự liên hợp với WorldCat knowledge base, yêu cầu ILL mà bạn nhận được sẽ bao gồm liên kết trực tiếp đến các bài viết được cấp phép để truy cập và bạn có thể tự động thực hiện các yêu cầu đó.