Phần mềm nén file ORPALIS PDF Reducer

Phần mềm nén file ORPALIS PDF Reducer

Phần mềm nén file ORPALIS PDF Reducer là phần mềm cho phép bạn giảm dung lượng file PDF giúp cho việc xuất bản các tệp PDF trên web hoặc khi gửi PDF qua Internet diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

Phần mềm có khả năng loại bỏ các dữ liệu không cần thiết, tối ưu hoá các hình ảnh, mã hoá lại các trang và sử dụng các thuật toán nén tiên tiến không làm ảnh hưởng đến dữ liệu cần thiết bên trong file.

Liên hệ ngay
Tính năng

Một số tính năng của phần mềm nén file ORPALIS PDF Reducer mà bạn nên biết: 

  • Loại bỏ dữ liệu không cần thiết: tự động phát hiện và xóa bỏ các trường dữ liệu thừa như các trang trống, các đối tượng không sử dụng, các siêu dữ liệu không cần thiết…
  • Tối ưu hoá hình ảnh: Áp dụng các thuật toán nén tiên tiến để giảm kích thước hình ảnh trong file PDF nhưng vẫn duy trì được chất lượng hình ảnh ở mức tối ưu.
  • Mã hoá lại các trang: Mã hoá lại các trang để giảm số lượng các đối tượng và tăng hiệu suất xử lý. Bạn cũng có thể bật tính năng mã hoá file PDF để bảo vệ file khỏi việc sao chép, chỉnh sửa hoặc in ấn nội dung bản quyền trên website.
  • Có thể thiết lập cấu hình nén linh hoạt theo nhu cầu người sử dụng.
  • Ngoài ra, khả năng xử lý có thể linh hoạt phương thức nén theo từng file riêng lẻ hoặc nén hàng loạt theo theo dạng thư mục.