Label, tags China

Label, tags China

Dây từ/Chỉ từ EM dán sách, tài liệu trong thư viện.
Chiều dài: 16cm
Vật liệu: Cobalt-based
Đặc tính: Có hai mặt dính, có khả năng nạp, khử từ nhiều lần.

Contact now
Feature
Technical data
Video and download