WTO iLibrary

WTO iLibrary

WTO iLibrary là thư viện trực tuyến của WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới.

 • Xuất bản khoảng 70 nhan đề mới mỗi năm trong vấn đề thương mại.
 • Một số chủ đề bao gồm nông nghiệp và an toàn thực phẩm, tranh chấp, thương mại chính phủ, trí tuệ, tài sản, thông tin và thương mại điện tử, giám sát tài chính và thương mại.
 • Hầu hết nội dung có sẵn để truy cập ở định dạng PDF cho người đăng ký, nội dung gần đây cũng được cung cấp ở định dạng ePub và HTML.

Số lượng tài nguyên (Tháng 8/2021)

 • 1 785 sách điện tử
 • 12 990 chương bài
 • 302 working papers

Chủ đề

 • Nông nghiệp và an toàn thực phẩm
 • Chống bán phá giá
 • Phát triển và nâng cao năng lực thương mại
 • Giải quyết tranh chấp
 • Nghiên cứu kinh tế và phân tích chính sách thương mại
 • Môi trường
 • Mua sắm công
 • Công nghệ thông tin và thương mại điện tử
 • Sở hữu trí tuệ
 • Tiếp cận thị trường
 • Hiệp định thương mại khu vực

Link Truy cập: https://www.wto-ilibrary.org/

Contact now
Feature
Technical data
Video and download

Trích dẫn tương thích với hầu hết các hệ thống quản lý thư mục phổ biến

Đăng ký và quản lý dễ dàng thông qua dải IP hoặc tên tài khoản/ mật khẩu

Nội dung hiển thị dưới nhiều định dạng thích hợp với nhu cầu người dùng

Không giới hạn số lượng người dùng đồng thời