Cơ sở dữ liệu

Chương trình dùng thử CSDL OECD-iLibrary, WorldBank-eLibrary và UN-iLibrary

Chương trình dùng thử CSDL OECD-iLibrary, WorldBank-eLibrary và UN-iLibrary

Công ty IDT là đối tác ủy quyền của OECD iLibrary (CSDL của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế), WorldBank eLibrary (CSDL của Ngân hàng Thế giới) và UN iLibrary (CSDL của Liên hợp quốc). Hiện tại, chúng tôi đang triển khai chương trình dùng thử 3 bộ CSDL trên với nội […]

TRUY CẬP MIỄN PHÍ CSDL CỦA LIÊN HỢP QUỐC VÀ LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

TRUY CẬP MIỄN PHÍ CSDL CỦA LIÊN HỢP QUỐC VÀ LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Kính gửi Quý khách hàng! Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ Số là cung cấp các bộ CSDL của một số tổ chức quốc tế lớn như: 1. Cơ sở dữ liệu UN iLibrary Cơ sở dữ liệu của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được […]

30 ngày trải nghiệm Bộ cơ sở dữ liệu học thuật Gale

30 ngày trải nghiệm Bộ cơ sở dữ liệu học thuật Gale

Kính gửi Quý Thư viện và cộng đồng người đọc, IDT Vietnam trân trọng giới thiệu thông tin dùng thử bộ cơ sở dữ liệu học thuật đến từ nhà xuất bản Gale mang tên Gale Academic OneFile. 1. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu Gale Academic OneFile CSDL Gale Academic OneFile có chứa đa dạng […]

Chương trình dùng thử CSDL OECD

Chương trình dùng thử CSDL OECD

Kính gửi Quý Thư viện/ Đơn vị/ Tổ chức, IDT Việt Nam hân hạnh được thông báo Chương trình trải nghiệp dùng thử CSDL đến từ nhà cung cấp OECD – Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. 1. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu OECD 2. Giới thiệu chương trình dùng […]