IDT VIETNAM HOÀN THÀNH DỰ ÁN SỐ HOÁ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA

IDT VIETNAM HOÀN THÀNH DỰ ÁN SỐ HOÁ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA

Tháng 8/2023, IDT Vietnam đã hân hạnh được lựa chọn là nhà thầu thực hiện dự án “Số hoá tài liệu quốc gia của Thư viện Quốc gia Việt Nam” với các hạng mục công việc bao gồm số hóa và  xây dựng CSDL nguồn tài nguyên thông tin dạng số cho sách, luận án […]

Dự án mua sắm “Máy Scan chuyên dụng A3 cho Thư viện tỉnh Lào Cai năm 2023”

Dự án mua sắm “Máy Scan chuyên dụng A3 cho Thư viện tỉnh Lào Cai năm 2023”

Trong năm 2023, thư viện tỉnh Lào Cai chủ trương nâng cấp và mua sắp hệ thống trang thiết bị nhằm mục đích tăng cường số hoá tài liệu. IDT Vietnam hân hạnh trở thành nhà cung cấp và hoàn thiện dự án mua sắm “Máy Scan chuyên dụng A3 cho Thư viện tỉnh Lào Cai […]

Dự án cung cấp thiết bị số hoá cho Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Dự án cung cấp thiết bị số hoá cho Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Đầu năm 2016, dự án cung cấp thiết bị số hoá cho Viện Thông tin Khoa học Xã hội được triển khai nhằm mục đích cải thiện quy trình số hoá và lưu trữ tài liệu trong cơ quan đạt hiệu quả hơn so với quy trình trước đây của Viện, đồng thời số hoá […]

Dự án xây dựng và đầu tư thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Dự án xây dựng và đầu tư thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Việc nâng cấp thư viện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một yêu cầu quan trọng để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các sinh viên, nghiên cứu sinh tại trường. Để đạt được mục tiêu này, trường cần cập nhật các thiết bị tiên tiến, đồng thời […]

Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ RFID cho thư viện Trường Đại học Thương mại

Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ RFID cho thư viện Trường Đại học Thương mại

Đầu năm 2023, IDT Vietnam hân hạnh là nhà cung cấp thực hiện đầu tư, mua sắm trang thiết bị CNTT và công nghệ RFID thuộc “Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ RFID cho Thư viện Trường Đại học Thương mại. Thư viện sẽ được trang bị, […]