Giải pháp thư viện thông minh IoT

Giải pháp thư viện thông minh IoT

Giải pháp thư viện thông minh IoT được xây dựng dựa trên các ứng dụng quản lý thư viện truyền thống và bổ sung các giải pháp, chức năng, nghiệp vụ để chuyển đổi môi trường thư viện hiện tại sang hướng mở và hiện đại. 

Giải pháp thư viện thông minh tích hợp với các ứng dụng quản lý và nguồn tài nguyên thư viện hiện có, chuẩn hoá về một môi trường đồng nhất và bổ sung thêm các yếu tố sau:

 • Các trang thiết bị cảm biến/điều khiển thông minh trong hệ thống ứng dụng IoT
 • Mô hình bộ giải pháp phần mềm phục vụ chuyển đổi hoàn thiện thư viện truyền thống sang thư viện thông minh với 3 thành phần chính: quản lý thư viện thông minh, quản lý các trang thiết bị cảm ứng tương tác với người sử dụng, ứng dụng di động. 
Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Quản lý thư viện thông minh

Quản lý toàn bộ các tài nguyên và hoạt động hàng ngày của thư viện: 

 • Quản lý tài nguyên thư viện 
 • Quản lý và đồng bộ toàn bộ tài liệu giấy và tài liệu trực tuyến
 • Quản lý các dịch vụ chủ động cho người dùng
 • Quản lý tương tác, phản hồi 
 • Cổng thông tin thư viện 

Thiết bị cảm ứng 

Các màn hình cảm ứng được thiết kế nhằm quảng bá, giới thiệu và thực hiện các thao tác đơn giản nhằm hỗ trợ người dùng khi đến với thư viện. 

 • Môi trường thư viện 
 • Bản đồ chỉ đường 
 • Sự kiện 

Ứng dụng di động

Ứng dụng di động giúp bạn đọc truy cập, tương tác hay khai thác các dịch vụ thư viện mọi lúc, mọi nơi một cách đơn giản và thuận tiện. 

 • Hồ sơ, thông báo cá nhân 
 • Tìm kiếm tài liệu 
 • Đặt phòng họp
 • Tương tác 

Các thiết bị thông minh IoT

Các thiết bị thông minh IoT giúp chuyển đổi thư viện truyền thống sang môi trường hiện đại, được giám sát, đo lường, tự động hóa toàn diện.