Phần mềm Imaging Kit

Phần mềm Imaging Kit

Phần mềm Imaging Kit cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và quản lý các hình ảnh kỹ thuật số. Hỗ trợ hầu hết các chức năng cần thiết để chỉnh sửa hình sau khi quét tài liệu/sách bằng máy quét như: điều chỉnh độ lệch, cắt xén, xoay, thêm văn bản, lấy nét tự động…theo nhu cầu của người sử dụng. Ngoài ra, có thể dùng khi cần tự động xử lý nhiều hình ảnh đồng thời.  

Phần mềm xử lý ảnh Imaging Kit đặc biệt phù hợp trong các dự án số hoá lớn hoặc trong các thư viện cần số hoá lượng tài liệu lớn

Liên hệ ngay
Tính năng

Phần mềm Module Imaging Kit

  • Chức năng nhận diện đối tượng: sử dụng chức năng này để tăng cường chất lượng hình ảnh, điều chỉnh độ sáng, độ tương phản màu sắc, hoặc áp dụng các bộ lọc tùy ý.
  • Hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh khác nhau như: JPEG, PNG, TIFF, BMP, RAW.