Phần mềm Multithread

Phần mềm Multithread

Phần mềm Multithread sử dụng kỹ thuật đa luồng (multithreading) để tạo ra nhiều luồng (thread) thực thi đồng thời trong một tiến trình (process). Khi sử dụng phần mềm Omniscan cho máy quét số hoá tài liệu thì phần mềm xử lý đa luồng Multithread hỗ trợ đa luồng giúp tăng khả năng đáp ứng nhanh chóng khi chạy nhiều tác vụ cùng một lúc như quét – lưu – hiển thị – lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ chia sẻ tài nguyên, tận dụng CPU sẵn có và cải thiện hiệu suất của máy quét được tốt hơn so với khi không sử dụng Multithread.

Liên hệ ngay
Tính năng

Phần mềm xử lý đa luồng Multithread sở hữu nhiều tính năng giúp nâng cao hiệu quả của người dùng: 

  • Tạo ra và quản lý các luồng khi thực hiện đồng thời nhiều tác vụ trên một máy
  • Điều khiển trạng thái các luồng bằng cách sử dụng nhiều phương thức khác nhau trên phần mềm
  • Giao tiếp giữa các luồng bằng cách chia sẻ tài nguyên thông qua bộ nhớ
  • Tận dụng khả năng xử lý song song của CPU để cho phép CPU xử lý nhiều luồng cùng lúc 
  • Cải thiện hiệu suất và tăng khả năng đáp ứng của phần mềm bằng cách chia nhỏ các tác vụ phức tạp thành nhiều luồng nhỏ hơn, giảm thiểu thời gian chờ đợi và tăng khả năng vận hành.