Digital Scholar Lab

Digital Scholar Lab

1.  Giới thiệu về Gale Digital scholar Lab

Nền tảng nhân văn số (Digital Humanities) – ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và khai thác dữ liệu lớn trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn. Cơ sở dữ liệu nổi tiếng của nhà xuất bản Gale.

2. Tính năng chính của bộ Gale Digital Scholar Lab

– CSDL cho phép tạo lập các bộ nội dung, tương tác và phân tích dữ liệu.

– Hỗ trợ tích cực cho nghiên cứu, giảng dạy, hợp tác trên phạm vi toàn cầu.

Nền tảng Gale Digital Scholar Lab giải quyết tất cả các vấn đề đã đề cập trước đó. Các công cụ khai thác văn bản được tích hợp sẵn, dữ liệu được lưu trữ đám mây, các nhà nghiên cứu có thể xây dựng bộ kho dữ liệu của họ một cách có tổ chức, không cần kỹ năng lập trình.

Tìm hiểu thêm tại Digital Scholar Lab

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Bộ CSDL Gale Digital Scholar Lab với 6 Công cụ phân tích:

1. Ngram: Trích xuất các từ và cụm từ thường xuất hiện

2. Phân cụm: Nhóm các tài liệu trong “cụm” theo nội dung của chúng

3. Mô hình chủ đề: Trích xuất các chủ đề phổ biến được tìm thấy trong nhiều tài liệu

4. Phân tích quan điểm: Phân loại tài liệu từ quan điểm tích cực đến tiêu cực

5. Nhận dạng đối tượng: Trích xuất “Thực thể được đặt tên” (tên riêng, ngày tháng, giá cả…)

6. Trình gắn thẻ các phần của giọng nói: So sánh việc sử dụng các thuộc tính ngữ pháp (danh từ, động từ…)