ITU iLibrary

ITU iLibrary

Bộ cơ sở dữ liệu là nơi chứa ẩn phẩm của Liên minh Viễn Thông Quốc tế (ITU). Hàng năm, tổ chức xuất bản 40 nhan đề sách mới, tập trung vào khoa học và công nghệ. 

Số lượng tài liệu của ITU-iLibrary (Tháng 10/2020):

  • 506 đầu sách điện tử
  • 4 477 chương bài 

ITU-iLibrary bao gồm 12 chủ đề: 

Khả năng truy cập

Truyền thông khẩn cấp

Băng thông rộng

Công nghệ Internet

Phát thanh truyền hình

Hàng hải

Thay đổi khí hậu

Mạng máy tính

An ninh mạng

Nghiên cứu không gian và truyền thông vệ tinh

Y tế điện tử

Quản lý thông tin vô tuyến và quang phổ

ITU iLibrary cung cấp nhiều nghiên cứu và kiến thức rộng rãi phù hợp cho nhiều đối tượng:

  • Trường đại học và tổ chức nghiên cứu
  • Doanh nghiệp 
  • Chính phủ và Cơ quan hành chính 
  • Tổ chức phi chính phủ và Tổ chức tư vấn
  • Thư viện
Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Tìm kiếm theo quốc gia, ngôn ngữ, năm xuất bản, nhan đề tài liệu

Tìm kiếm và chọn đến từng chương, bài viết

Định dạng tài liệu: XLS, CSV, PDF, READ

Công cụ trích dẫn cho tất cả các nội dung, thích hợp với các hệ thống quản lý thư mục phổ biến

Phiên bản đọc đã được tối ưu hóa cho các thiết bị di động

Chia sẻ và nhúng trong các công cụ khác

Chỉ mục trên các dịch vụ tìm kiếm như: EBSCO; OCLC: WorldCat; ExLibris: Primo; Proquest Summon

Quản lý truy cập: xác thực IP hoặc tên người dùng và mật khẩu

Không giới hạn số người sử dụng đồng thời