Worldbank elibrary

Worldbank elibrary

World bank eLibrary là kho tài liệu được xuất bản bởi Ngân hàng Thế giới. Cung cấp tất cả sách báo, tạp chí và văn bảo dự thảo của World Bank được phát hành từ những năm 1990 với 28 chủ đề chính liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

WB elibrary là nguồn cung cấp tài liệu quan trọng, tiện dụng phù hợp cho nhu cầu đặc trưng của các thư viện, những người nghiên cứu và các tổ chức học thuật được sử dụng như:

 • Trường học
 • Viện nghiên cứu 
 • Cơ quan chính phủ và quốc tế
 • Tổ chức nghiên cứu, cố vấn
 • Tổ chức phi chính phủ
Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

WB eLibrary còn cung cấp một loạt các công cụ và tính năng đặc biệt giúp người dùng tiết kiệm thời gian tìm kiếm trong quá trình nghiên cứu

 • Công cụ tìm kiếm nâng cao
 • Công cụ lọc kết quả tìm kiếm theo tùy chọn
 • Lưu kết quả tìm kiếm 
 • Hiển thị trang bìa 
 • Giao diện đáp ứng với thiết bị di động, máy tính…
 • Giới thiệu tài liệu liên quan dựa trên kết quả tìm kiếm