WTO iLibrary

WTO iLibrary

Cơ sở dữ liệu WTO iLibrary là một thư viện trực tuyến của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cung cấp tài liệu điện tử về các chủ đề liên quan đến thương mại. WTO iLibrary là kho tàng tài liệu điện tử phong phú, bao gồm sách điện tử, chương bài và working papers. Tính đến 8/2021, thư viện điện tử có 1.785 sách điện tử, 12.990 chương bài và 302 working papers. 

Mỗi năm, thư viện xuất bản khoảng 70 nhan đề mới về các chủ đề như nông nghiệp và an toàn thực phẩm, tranh chấp thương mại, thương mại chính phủ, trí tuệ, tài sản, thông tin và thương mại điện tử, giám sát tài chính và thương mại.

Các chủ đề được phân loại rõ ràng và bao gồm:

 • Nông nghiệp và an toàn thực phẩm
 • Chống bán phá giá
 • Phát triển và nâng cao năng lực thương mại
 • Giải quyết tranh chấp
 • Nghiên cứu kinh tế và phân tích chính sách thương mại
 • Môi trường
 • Mua sắm công
 • Công nghệ thông tin và thương mại điện tử
 • Sở hữu trí tuệ
 • Tiếp cận thị trường
 • Hiệp định thương mại khu vực

Với số lượng tài nguyên đa dạng và chất lượng cao, WTO iLibrary là một cơ sở dữ liệu hữu ích cho những ai quan tâm đến các vấn đề thương mại và liên quan đến WTO.

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download
 • Cơ sở dữ liệu điện tử WTO iLibrary cung cấp các tài liệu dưới định dạng PDF cho người đăng ký, và gần đây, nội dung cũng được cung cấp ở định dạng ePub và HTML.
 • Trích dẫn tương thích với hầu hết các hệ thống quản lý thư mục phổ biến
 • Đăng ký và quản lý dễ dàng thông qua dải IP hoặc tên tài khoản/mật khẩu
 • Nội dung hiển thị dưới nhiều định dạng thích hợp với nhu cầu người dùng
 • Không giới hạn số lượng người dùng cùng lúc

Link Truy cập: https://www.wto-ilibrary.org/