UN iLibrary

UN iLibrary

Cơ sở dữ liệu điện tử UN iLibrary là thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được xuất bản bởi Ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc. Mỗi năm có khoảng 500 đầu sách mới được bổ sung vào UN-iLibrary. Hiện tại, bộ CSDL có 7.660 đầu sách điện tử, 112.000 chương bài, 7.180 tạp chí  

Các chủ đề chính của cơ sở dữ liệu điện tử UN iLibrary như: hòa bình và an ninh thế giới, nhân quyền, phát triển kinh tế xã hội, thương mại quốc tế, biến đổi khí hậu, luật pháp quốc tế, quản trị, y tế,…

Dùng thử miễn phí cơ sở dữ liệu UN TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download
  • Cơ sở dữ liêu UN iLibrary phù hợp với các trường đại học, thư viện,  tổ chức nghiên cứu, các doanh nghiệp tư nhân, chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tư vấn. 
  • Hầu hết nội dung đều có sẵn và có thể truy cập ở định dạng PDF, nội dung gần đây cũng được cập nhật ở định dạng ePub và HTML và hoàn toàn có thể đọc trên mọi thiết bị di động với kết nối internet (máy tính để bàn, máy tính bảng, điện thoại thông minh…). Tài liệu cũng có thể được chia sẻ và dễ dàng nhúng vào các trang web khác.
  • Số lượng lớn bao gồm 7.870 cuốn sách điện tử, 116.100 chương, 7.470 bài viết, 404 series và 3 cơ sở dữ liệu.
  • Cho phép truy cập cơ sở dữ liệu thông qua xác thực IP hoặc đăng nhập bằng tên người dùng/mật khẩu. 
  • Không giới hạn truy cập cùng thời điểm 
  • Khách hàng có thể tự quản lý tài khoản và sử dụng các thống kê COUNTER để theo dõi việc sử dụng. 
  • Tìm kiếm nội dung trên toàn viện thông qua các tài liệu tham khảo được cung cấp dưới định dạng MARC21 XML.