Gale In Context: High School

Gale In Context: High School

Cơ sở dữ liệu Gale In Context: High School là một phần của bộ Gale In Context, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ học tập cho học sinh trung học. Với nội dung phong phú và đa dạng, cơ sở dữ liệu này cung cấp các tài liệu ngoại khóa đáp ứng các tiêu chuẩn chương trình giảng dạy và giúp củng cố sự phát triển kỹ năng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo và đổi mới.

Gale In Context: High School cho phép học sinh khám phá nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm kinh doanh và kinh tế, địa lý, chính phủ, lịch sử, văn học, khoa học và sức khỏe cùng với các vấn đề xã hội khác. Cơ sở dữ liệu điện tử cho học sinh trung học phổ thông này tích hợp nội dung tham khảo, tiểu sử, bài luận phê bình, tin tức, tạp chí học thuật và được cập nhật hàng ngày, cung cấp gần 1.000 vấn đề và chủ đề trong chương trình giảng dạy.

Tìm hiểu thêm tại Gale In Context: High School

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download
  • Hỗ trợ chuyển văn bản thành giọng nói và dịch văn bản sang hơn 20 ngôn ngữ 
  • Tích hợp các công cụ G Suite for Education và Microsoft Office 365 cho phép người dùng chia sẻ, lưu và tải xuống nội dung (gồm cả nội dung được đánh dấu và ghi chú). 
  • Trích dẫn được tích hợp trực tiếp định dạng có thể dễ dàng sử dụng như EasyBib hoặc NoodleTools. Các trích dẫn theo chuẩn MLA, APA và Chicago.