Gale In Context: Middle School

Gale In Context: Middle School

Gale In Context: Middle School là bộ cơ sở dữ liệu dành riêng cho học sinh trung học, với nội dung tham khảo, video, báo, tạp chí phù hợp với lứa tuổi. Chủ đề bao gồm văn hóa, chính phủ, con người, lịch sử Hoa Kỳ và thế giới, văn học…

Cung cấp nội dung tham khảo, ấn phẩm định kỳ và đa phương tiện hỗ trợ các tiêu chuẩn chương trình giảng dạy cho lớp 6 đến lớp 12 về nghệ thuật ngôn ngữ, nghiên cứu xã hội và khoa học.

Nâng cao trải nghiệm người dùng với thiết kế hiện đại tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tạo cơ hội phát triển các kỹ năng tư duy phản biển.

Chủ đề

  • Chính phủ
  • Khoa học Chính trị và Nghiên cứu Ngoại giao
  • Lịch sử Hoa Kỳ
  • Lịch sử thế giới

Tìm hiểu thêm tại Gale In Context: Middle School

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói và dịch văn bản theo yêu cầu sang hơn 20 ngôn ngữ.

Tích hợp các công cụ G Suite for Education và Microsoft Office 365 cho phép người dùng chia sẻ, lưu và tải xuống nội dung – bao gồm đánh dấu và ghi chú.

Trích dẫn được tích hợp trực tiếp định dạng có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ như EasyBib hoặc NoodleTools. Các trích dẫn theo chuẩn MLA, APA và Chicago.