Gale Interactive
Gale Interactive
Gale Interactive

Gale Interactive

Gale Interactive cung cấp các công cụ cho phép người dùng thu phóng, xoay và khám phá các mô hình. Hiển thị nội dung tham khảo, mô hình 3D, giúp người dùng có thể tìm kiếm hoặc sử dụng để khám phá. 

Gale Interactive là lựa chọn phù hợp cho các buổi trình chiếu trong lớp học hoặc giúp người học hiểu sâu hơn về các khái niệm khoa học một cách trực quan.

Công cụ trực tuyến có tính trực quan cao cho phép người hướng dẫn giảng dạy thông qua giao diện trực quan, dễ sử dụng. Giúp phát triển tư duy phản biện và kỹ năng nghiên cứu.

Bộ cơ sở dữ liệu gồm 3 sản phẩm:

  1. Gale Interactive: Hóa học

Khám phá sâu các khái niệm cốt lõi và với các mô hình tương tác phù hợp với phạm vi và kiến thức nhập môn Hóa học tại THPT và Đại học

  1. Gale Interactive: Khoa học

Mang khoa học vào cuộc sống với các mô hình 3D tương tác cho phép người học hình dung và hiểu rõ hơn các khái niệm trong sinh học, hóa học, khoa học trái đất và vũ trụ…

Cung cấp một cái nhìn toàn diện về các môn khoa học với nội dung số chất lượng cao, các mô hình 3D tương tác có chức năng thu phóng, xoay hoặc kéo thả trực tiếp.

  1. Gale Interactive: Giải phẫu người

Là công cụ hỗ trợ học tập sáng tạo cho người học theo dõi các mô hình 3D giải phẫu người và nghiên cứu tương tác. 

Công cụ mạnh mẽ được sử dụng để trình chiếu trong lớp học hoặc giúp thực hiện nghiên cứu, làm bài tập.

Tìm hiểu thêm  Gale Interactive

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Trải nghiệm tương tác.

Công cụ thu phóng, xoay và khám phá các mô hình 3D.

Nội dung có bản quyền

Xem nội dung tham khảo có liên quan từ Gale để học tập và nghiên cứu thêm.

Thời gian sử dụng 24/7, hỗ trợ các trình duyệt web.