Gale Literature

Gale Literature

1. Cơ sở dữ liệu Gale Literature là gì?

Gale Literature là một trải nghiệm nghiên cứu tích hợp các bộ cơ sở dữ liệu văn học hàng đầu của Gale. CSDL cho phép các nhà nghiên cứu tìm kiếm trên nhiều loại tài liệu, đồng thời khám phá, phân tích thông tin.

Bộ CSDL Văn học  tập hợp các cơ sở dữ liệu văn học hàng đầu của Gale vào một môi trường số duy nhất cho phép các nhà nghiên cứu tìm kiếm trên các tài nguyên của thư viện để khám phá và phân tích nội dung theo những cách hoàn toàn mới. 

Người dùng có thể tìm kiếm chéo các bộ sưu tập này trong Gale Literature như  :

  • Gale Literature Criticism – một trong những tập hợp bình luận văn học lớn nhất, phong phú nhất hiện có

  • Gale Literature Resource Center – cập nhật thông tin tiểu sử, tổng quan, phê bình văn học toàn văn và đánh giá về hơn 130.000 nhà văn ở mọi lĩnh vực, từ mọi thời kỳ và từ khắp nơi trên thế giới

  • LitFinder – vô số tác phẩm văn học, bao gồm hơn 150.000 bài thơ toàn văn và 800.000 trích dẫn thơ, cũng như truyện ngắn, bài phát biểu và kịch

  • Subcollections of eBook  – bao gồm Scribner Writers và Twayne’s Authors

  • Dictionary of Literary Biography  – các bài tiểu luận học thuật cung cấp bối cảnh cần thiết để hiểu sự nghiệp và tác phẩm của hơn 12.000 tác giả từ mọi thời kỳ và mọi nơi trên thế giới

  • Something About the Author – tiểu sử hấp dẫn của các tác giả và họa sĩ minh họa cổ điển, đương đại và mới nổi của văn học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên

  • Contemporary Authors – dữ liệu tiểu sử và thư mục hiện tại về hơn 120.000 tác giả hiện đại

2. Một số bộ CSDL trong Gale Literature

Gale Literature: Book Review Index  với hơn 5,6 triệu bài đánh giá sách cho phép người dùng nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm văn học, lịch sử, giáo dục, tâm lý học…

Gale Books and Authors: cung cấp những cách thức mới để khám phá khả năng và sự kết hợp sách, tác giả, thể loại và chủ đề.

Gale Literature: Contemporary Authors dữ liệu tiểu sử và danh mục của hơn 120.000 tác giả hiện đại.

Contemporary Literary Criticism Online: Phê bình văn học của các tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà viết kịch, tác giả truyện ngắn, nhà viết kịch bản và các nhà văn sáng tạo khác nổi tiếng nhất thế giới đồng thời cung cấp thêm bối cảnh tiểu sử và tài liệu thư mục.

Literature Criticism Online: Bộ CSDL từng đoạt giải thưởng, cung cấp khả năng truy cập phân tích văn học trong nhiều thế kỷ, về các thể loại và khu vực trên thế giới.

Gale Literature Resource Center: Nguồn văn học cung cấp cho sinh viên, học giả và các nhà nghiên cứu kết quả phù hợp theo yêu cầu khám phá văn học.

Tìm hiểu thêm tại: Gale Literature

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Công cụ tìm chủ đề

Nội dung được tối ưu hóa

Công cụ trích dẫn