OECD iLibrary

OECD iLibrary

1. Cơ sở dữ liệu OECD iLibrary là gì? 

Cơ sở dữ liệu OECD iLibrary thư viện trực tuyến của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế – OECD bao gồm sách, giấy tờ, số liệu thống kê và cổng phân tích dữ liệu của OECD.

CSDL OECD iLibrary chứa nội dung xuất bản bởi Cơ quan năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan năng lượng hạt nhân (NEA), Trung tâm phát triển OECD, Chương trình đánh giá học sinh Quốc tế (PISA), và Diễn đàn vận tải Quốc tế (ITF).

2. Số lượng tài nguyên trong CSDL OECD (Tháng 8/2021)

 • 16 450 sách điện tử
 • 89 130 chương bài
 • 271 550 bảng biểu và đồ thị
 • 2 550 bài viết
 • 7 200 working papers
 • 7 tỷ điểm truy cập

Hàng năm có khảng 300 nhan đề mới được xuất bản theo chủ đề:

 • Nông nghiệp và thực phẩm
 • Phát triển
 • Kinh tế
 • Giáo dục
 • Việc làm
 • Năng lượng
 • Môi trường sống
 • Tài chính và đầu tư
 • Quản lý
 • Công nghiệp và dịch vụ
 • Năng lượng hạt nhân
 • Khoa học và công nghệ
 • Vấn đề xã hội/ di cư/ sức khỏe
 • Thuế
 • Thương mại
 • Giao thông
 • Phát triển đô thị, nông thôn và vùng miền

3. Đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu OECD

 • Trường đại học và trung tâm nghiên cứu
 • Doanh nghiệp và khu vực tư nhân
 • Cơ quan nhà nước
 • Thư viện
 • Cơ quan luật và dịch vụ tài chính
Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Đa dạng định dạng tài liệu: PDF, WEB, XLS, DATA, ePUB, READ.

Tối ưu hóa cho các thiết bị di động hỗ trợ trình duyệt và có thể đọc trực tuyến: máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

Khả năng chia sẻ và có thể được nhúng link.

Truy cập đầy đủ vào tất cả nội dung ở tất cả các định dạng.

Tương tác sử dụng số liệu khổng lồ của OECD (Tính năng statlink).