LibStaffer – Quản lý lịch làm việc

LibStaffer – Quản lý lịch làm việc

LibStaffer là một công cụ quản lý lịch làm việc tiện lợi dành cho các thư viện viên, bao gồm nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và các tình nguyện viên. 

LibStaffer cho phép thư viện quản lý lịch làm việc của nhân viên, giám sát thời gian làm việc tối đa/tối thiểu và hạn chế việc làm việc quá giờ. Ngoài ra, LibStaffer còn giúp tránh trùng lịch giữa các nhân viên, giám sát thời gian nghỉ của nhân viên và cho phép nhân viên chủ động đặt lịch nghỉ, đổi ca làm việc hay hủy ca làm việc.

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Quản lý lịch làm việc của nhân viên trên Libstaffer

LibStaffer giúp quản lý lịch làm việc của nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và các tình nguyện viên, giúp hạn chế làm việc quá giờ, tránh trùng lịch giữa các nhân viên và giám sát thời gian nghỉ của nhân viên.

LibStaffer sử dụng dễ dàng và thân thiện với thiết bị di động

LibStaffer cho phép nhận thông báo qua email, kết nối đến lịch Outlook/Exchange, in và download lịch trình hoặc đặt lịch trên các nền tảng như Yahoo, Google,...

 LibStaffer - Quản lý lịch làm việc

LibStaffer giúp báo cáo và thống kê chi tiết cho thư viện 

LibStaffer cho phép tạo báo cáo theo yêu cầu, lọc theo ngày, điểm dịch vụ hoặc nhân viên để ra quyết định ngay lập tức, báo cáo về lịch trình và các ca không thực hiện, báo cáo về thời gian nghỉ và các ca bị hủy, yêu cầu thời gian nghỉ được lọc theo tình trạng và loại.

LibStaffer - Quản lý lịch làm việc