Miss Humblebee’s Academy

Miss Humblebee’s Academy

Miss Humblebee’s Academy là một chương trình giáo dục trực tuyến dành cho trẻ em từ ba đến sáu tuổi. Nội dung trình bày các khái niệm học tập dựa trên Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, Hiệp hội Giáo dục Trẻ em Quốc gia Hoa Kỳ và các tổ chức giáo dục khác. Bao gồm hàng trăm bài học có hướng dẫn với các tín hiệu âm thanh và hình ảnh trên nhiều lĩnh vực bao gồm Nghệ thuật, Ngôn ngữ & Xóa mù chữ, Toán học, Âm nhạc và Khoa học & Nghiên cứu Xã hội. Cung cấp hàng trăm bài học của tất cả các môn học chính, đưa ra báo cáo tiến độ hàng tuần và là sản phẩm duy nhất cung cấp các đánh giá trình độ và học tập.

Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download

Một môi trường phù hợp để học tập nơi trẻ em có thể tập trung vào hoạt động học tập.

Phát triển nền tảng kiến thức của trẻ khi hoàn thành chương trình bài học.

Chương trình chuẩn bị hành trang tới trường học.

Phụ huynh nhận được thông báo email hàng tuần để xem báo cáo tiến độ và hiệu suất học tập của học sinh.

Thư viện đo lường sự phát triển đọc viết sớm của trẻ em trong cộng đồng.

Có thể truy cập chương trình bằng điện thoại thông minh, iPad hoặc máy tính bảng.