National Geographic Virtual Library

National Geographic Virtual Library

Cơ sở dữ liệu Gale National Geographic Virtual Library – Khám phá thế giới với Nat Geo

Gale đã hợp tác với National Geographic và số hóa toàn bộ tài nguyên hơn 130 năm của các tạp chí Nat Geo. Gale là nhà xuất bản độc quyền cung cấp toàn bộ tài nguyên hình ảnh của Nat Geo cho các thư viện. Người dùng có thể tải lên các số báo mới hàng tháng vào cơ sở dữ liệu, cùng với việc truy cập vào video, hình ảnh, bản đồ và sách từ Nat Geo Society với bộ đầy đủ.

Cơ sở dữ liệu National Geographic Virtual Library bao gồm 3 thành phần:

  1. Địa lý quốc gia: tạp chí từ 1888-nay, đầy đủ bản số của tạp chí hàng đầu và tất cả các đề tài, trang hình ảnh của Nat Geo có thể được tìm kiếm bằng từ khóa. Thông tin trong cơ sở dữ liệu được cập nhật hàng tháng.
  2. Địa lý quốc gia: con người, động vật và thế giới, với định dạng phong phú bao gồm hình ảnh, video và sách. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu còn bao gồm các tạp chí Traveler magazine (2010-01/2020) và History magazine (01/2019-nay).
  3. Địa lý quốc gia: trẻ em, dành cho độ tuổi K-9 với tạp chí Kids magazine (2009-nay), sách trẻ em, hình ảnh và video.
Liên hệ ngay
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Video và download
  • Tài nguyên luôn được cập nhật theo năm giúp người dùng có thể update những thông tin, kiến thức mất nhất hiện nay 
  • Khả năng tìm kiếm chéo giúp người dùng dễ dàng trong việc tìm kiếm
  • Khai thác thông tin dễ dàng, hiệu quả
  • Giao diện đơn giản và dễ sử dụng